Elise kom til salongen for å få frisket opp håret å klippe vekk de slitte tuppene. Etter Berit var ferdig å klippe håret flettet Liv-Kristin en rotflette som ligner et diadem.

Diadem Trondheim

Stiluett Frisør.